Jana Vodičková

Vzdělání pro výkon povolání

2018    Předškolní a mimoškolní pedagogika


Certifikáty:

2018   Lyžařský instruktor

2016   Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky


Semináře:

2018   Základy sebepoznání - osobnost, týmovost, spolupráce

2018   Řešení mimořádných situací ve školských zařízeních

2018   Výtvarná dílna - Co vše můžeme dělat s papírem

2018   Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ŠD