Martina Klementová

Vzdělání pro výkon povolání

2019 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Certifikáty:

2018   Lyžařský instruktor

2018   Logopedický asistent


Semináře:

2018   Základy sebepoznání - osobnost, týmovost, spolupráce

2018   Řešení mimořádných situací ve školských zařízeních

2018   Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

2018   Inkluzivní vzdělání v praxi

2018   Kreativní seminář

2017   Právní minimum pro pedagogy

2017   Diagnostika předškolního dítěte