Mateřská škola
Provoz mateřské školy:

6:30 - 16:00