Mateřská škola


KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Všem dětem i dospělým přejeme krásné prázdniny!


Rodičovská schůzka před zahájením provozu MŠ

Uskuteční se v úterý 27. srpna v 16 hod v mateřské škole.


Stanovení výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání


Přerušení provozu o hlavních prázdninách


Charitativní sbírka pořádaná při příležitosti

rozsvěcení vánočního stromu


Bezpečná školka

Naše školka se přihlásila do projektu Bezpečná školka. Podmínkou přidělení certifikátu bylo splnění přísných podmínek. Naše školka v auditu uspěla.


Provoz mateřské školy:

6:30 - 16:00