Mgr. Eva Holubářová

Vzdělání pro výkon povolání

2017  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

2015 Pedagogika předškolního věku

2012 Učitelství pro mateřské školy

2009 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Certifikáty:

2018   Lyžařský instruktor

2015   Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

Semináře:

2018   Základy sebepoznání - osobnost, týmovost, spolupráce

2018   Řešení mimořádných situací ve školských zařízeních

2018   První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně

2018   Sfumato (Splývavé čtení)

2018   Wattsenglish International

2016   Keramika I.- nejen pro začátečníky

2016   Netradiční výtvarná výchova v mateřské škole

2016   Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole

2016   Zdravé tělovýchovné chvilky

2015   Školní zralost a zápis do školy

2015   Pohybové hry

2015   Trojrozměrné výtvarné práce- skládáme, stříháme, motáme papír

2014   Pohybové hry