Mgr. Jana Bystrzonovská


Vzdělání pro výkon povolání

2011   Učitelství pro 1. stupeň základní školy

1996  Pedagog předškolní a mimoškolní výchovy

Certifikáty:

2018   Lyžařský instruktor

2017   Sfumato (Splývavé čtení)

2017   Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

2016   Kvalifikační studium pro ředitele škola a školských zařízení

Semináře:

2018   Základy sebepoznání - osobnost, týmovost, spolupráce

2018   Řešení mimořádných situací ve školských zařízeních

2018   První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně

2018   Školní stravování

2016   Cesty spolu - Společně proti šikaně

2016   Školení o PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance

2016   I hudební nauka může děti bavit

2014   Jak stanovovat hranice dětem i rodičům

2013   Metodické semináře eTwinning pro začátečníky, pro pokročilé

2013   Vlastivěda činnostně v 5. ročníku

2012   Dobré nápady pro využití ICT na základní škole

2012   Dobré nápady pro využití informatiky

2012   Aktivní učení v matematice

2009   Cesty k efektivnější výuce - činnosti, metody, formy

2009   Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku

2008   Školní zahrady pro ekologickou výuku

2008   Vzdělávání žáků se specifickými poruchami

2007   Každé dítě může být čtenářem

2007   Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve vzdělávacím a výchovném procesu

1998   Léčivá píšťalka