Mgr. Jana Maršálková


Vzdělání pro výkon povolání

2017   Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

1961    Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Certifikáty:

2011   Kurz pro učitele ZŠ pracující s žáky se specifickými poruchami učení

Semináře:

2018   Cesty spolu - společně proti šikaně

2018   Základy sebepoznání - osobnost, týmovost, spolupráce

2018   Řešení mimořádných situací ve školských zařízeních

2018   Wattsenglish International

2018   Sfumato (Splývavé čtení)

2017   Literární text a dramatická hra

2015   Příklady dobré praxe třídních učitelů a jejich spolupráce s ŠMP

2012   Rodiče versus učitelé

2012   Čtenářská a informační gramotnost

2011    Anglická gramaticka hrou

2009  Cesty k efektivnější výuce - činnosti, metody, formy

2009   Angličtina zábavnou formou aneb hrejte si a učte se ...

2009   Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku

2008   Children Learning English

2008   Cizí jazyk napříč předměty 1. stupně ZŠ