Plán akcí ve školním roce 2019/20


Harmonogram akcí se v průběhu roku upravuje podle vzdělávacích nabídek a potřeb školy.

Září

- Plavecký výcvik v Blučině (zahájení 9.9.)

- Zahradní party pro rodiče s dětmi (18.9.)

- Divadelní představení Rolničky v MŠ (20.9.)

- Hodový průvod (28.9.)

- Keramická dílna - výroba hrníčků

- Tvoření z dýní a přírodních materiálů


Říjen

- Pečení hodových koláčů, ukázka krojů (1.10.)

- Návštěva knihovny Přísnotice

- Pyžamový den

- Výroba smoothie

Listopad

- Konzultační hodiny (4.11.)

- Divadlo Polárka Brno (27.11.)

- Rozsvěcení vánočního stromu (30.11.)

- Planý poplach ve školce a evakuace 

Prosinec

- Návštěva Mikuláše ve školce (5.12.)

- Den otevřených dveří za provozu (10.12.)

- Vánoční besídka pro rodiče (12.12.)

- Pečení vánočních perníčků nebo vánočky

- Vánoční koleda po vesnici

- Zdobení stromečku a rozdávání dárečků, vánoční tradice


Leden

- Návštěva kostela s betlémem

- Maškarní ples Přísnotice

- Návštěva základní školy

- Návštěva knihovny Židlochovice

- Zimní škola v přírodě (20. - 24. 1.)


Únor

- Čtení s babičkou a dědečkem

- Konzultační hodiny (10.2.)

- Vzdělávací výlet do Mahenovy knihovny v Brně 

- Drumbeny

- Dětské muzeum Brno - Země plná kamínků


Březen

- Vítání jara - vynášení Moreny

- Návštěva profesionálních hasičů Židlochovice


Duben

- Pletení pomlázek a velikonoční tradice, přání po vesnici 

- Týden země (20.-24.4.)

- Čarodějný den ve školce (30.4.)

Květen

- Vzdělávací výlet do Otevřené zahrady v Brně 

- Návštěva zahradnictví u Langů

- Akademie (17. 5.)

- Den otevřených dveří za provozu

- Atletické přebory

Červen

- Návštěva Statku Žabčice

- Opékání špekáčků a zahradní slavnost (18.6.)

- Divadelní představení Musica Animae (16.6.)

- Návštěva Integry Přísnotice 

- Přespání ve školce (18.6.)

- Školní výlet

- Den s tatínky (23.6.)

- Den dětí - stanice dravců Rajhrad

- Představení dramatického kroužku