Plán akcí ve školním roce 2018/19


Harmonogram akcí se v průběhu roku upravuje podle nabídek vzdělávacích akcí a potřeb školy.

Září

3. 9.     Slavnostní zahájení školního roku ve spolupráci s Obcí Přísnotice

11. 9.    Pedagogická rada

11. 9.    Rodičovské schůzky

21. 9.    Fotografování

Říjen

11. 10.   Parkour Brno

12. 10   Zetor Brno - ŠD

23. 10.  Sběr starého papíru - školní dvůr

28. 10.  Vítání občánků do života /Obec Přísnotice/

Listopad

1. 11.     Tvoření z keramiky

6. 11.    Muzikohraní - tibetské misky

13. 11.    Ředitelské volno - školení pedagogů

15. 11.   Staleté kořeny (vzdělávací program pro 4. a 5. ročník)

15. 11.   Pedagogická rada

26. 11.  Divadélko pro školy v ZŠ - Devatero pohádek

27. 11.   Hovorové hodiny

Tvoření z keramiky

Příprava na rozsvěcování vánočního stromu


Prosinec

1. 12.     Rozsvěcení vánočního stromu

14. 12.   Vánoční výstava s dílničkou pro děti v zahradnické škole v Rajhradě

17. 12.   Bruslení s Kometou

18. 12.   Zkus to zdravě - projektový den

20. 12.  Muzikoterapie s drumbeny

21. 12.   Vánoční besídky ve třídách (dopoledne, jen pro děti)

Leden

24. 1.   Pedagogocká rada

14. - 18. 1.   Zimní škola v přírodě

Příprava dětského maškarního plesu

Únor

7. 2.   Čert a Káča - divadelní představení v LD v Žabčicích

Maškarní ples

Divadlo Radost

Březen

7. 3.  Poprvé ve velké knihovně (1. a 2. ročník)

8. 3.   Recitační soutěž - školní kolo

19. 3. Recitační soutěž ÚMS Židlochovice

21. 3. Jeden svět - festival dokumentárních filmů o lidských právech

22. 3. Matematický klokan

26. 3. Lekce informační výchovy, knihovna Židlochovice (4. a 5. ročník)

29. 3. Noc s Andersenem

Duben

Návštěva předškoláků v ZŠ

Sběr starého papíru

11. 4.     Středisko ekologické výchovy Hlídka

17.4.      Ukliďme Česko, projektový den ke Dni Země

23. 4.   Pedagogická rada

24. 4.   Preventivní programy s Policií ČR

25. 4.   Komiksový workshop s Danielem Vydrou, knihovna Židlochovice (4. a 5. ročník)

25. 4    Zápis do 1. ročníku

26. 4.   Natáčení pořadu Šikulové

29. 4.   Hovorové hodiny

Pálení čarodějnic (ve spolupráci s Klubem Lhéta)

Květen


5. 5.   Akademie mateřské a základní školy

7. 5.   Poprvé ve velké knihovně, knihovna Židlochovice (3. ročník)

9. - 10. 5.  Vlastivědná exkurze do Prahy (4. a 5. ročník)

20. 5.  Sběr starého papíru

22. 5.  Fotografování tříd

27. 5.   Bruno - vzdělávací program Hvězdy nás baví

29. 5.  Přebor ZŠ a MŠ v lehké atletice

Červen

31. 5.   Den dětí

 T - mobile olympijský běh

14. 6.   Výukový program- Integra Žabčice- (líheň Přísnotice), 1. - 3.  ročník 10:00, 4.- 5. ročník 11:00.

20. 6.  Pedagogická rada

24. 6.   Rozloučení se školním rokem - podvečer svatojánský

27. 6.   Předání vysvědčení žákům 5. ročníku

27. 6.   Pasování předškoláků na školáky

28. 6.  Vysvědčení