Plán akcí ve školním roce 2019/20


Harmonogram akcí se v průběhu roku upravuje podle nabídek vzdělávacích akcí a potřeb školy.

Září

2. 9.     Slavnostní zahájení školního roku ve spolupráci s Obcí Přísnotice

9. 9.     Plavání - první lekce

10. 9.    Pedagogická rada

10. 9.    Rodičovské schůzky

Říjen


 Vítání občánků do života /Obec Přísnotice/

3. 10. ŠKOLA RYTMU S PAVLEM BŘÍZOU aneb KDO MÁ RUCE - BUBNUJE

11. 10. Ekologický projekt- Tonda obal na cestách

Listopad

13. 11. Sběr starého papíru 13:00- 16:30

14. 11.   Focení - vánoční série

18. 11.  Poslední lekce plavání

19. 11.   Výukový program- Pochop přírodu

27. 11.   Divadlo Polárka, pohádka Obři (pouze 1. ročník)

Příprava na rozsvěcování vánočního stromu


Prosinec

30. 11.  Rozsvěcení vánočního stromu

10. 12.  Vánoční zvyky - knihovna Židlochovice (1. - 3. ročník)

16. 12. Projektový den- vánoční dílničky- v rámci spolupráce s přísnotickými babičkami

17. 12.   Exkurze Česká televize Brno

18. 12. Bruslení- Žabčice

19. 12.   Vánoce v literatuře - knihovna Židlochovice (4., 5. ročník)

20. 12.  Vánoční besídky ve třídách (dopoledne, jen pro děti)

             Koledování po vesnici (navštívíme opět babičky a dědičky, s dárečkem a písničkou)

Leden

Pedagogická rada

20. - 24. 1. Zimní škola v přírodě

29. 1. Strach má velké oči (3.- 5. ročník) - Modrá linka

Příprava dětského maškarního plesu

Únor

8. 2. Maškarní ples

Březen

5.3. Rytmická show

13.3. Recitační soutěž - školní kolo

18.3. Recitační soutěž ÚMS Židlochovice

19.3. Jeden svět - festival dokumentárních filmů o lidských právech- Brno

20.3. Matematický klokan

26.3. Den otevřených dveří (8:00- 16:00)

27. 3. Noc s Andersenem

Duben

Návštěva předškoláků v ZŠ

Sběr starého papíru

Ukliďme Česko, projektový den ke Dni Země

14. 4.  Pedagogická rada

23. 4.  Zápis do 1. ročníku

28. 4.  Hovorové hodiny

Pálení čarodějnic (ve spolupráci s Klubem Lhéta)

Květen


17. 5.  Akademie mateřské a základní školy

Fotografování tříd

Přebor ZŠ a MŠ v lehké atletice

Červen

Den dětí

 T - mobile olympijský běh

16. 6. Canisterapie

23. 6.  Pedagogická rada

Rozloučení se školním rokem - podvečer svatojánský

Předání vysvědčení žákům 5. ročníku

Pasování předškoláků na školáky

Vysvědčení