Plán akcí ve školním roce 2018/19


Harmonogram akcí se v průběhu roku upravuje podle nabídek vzdělávacích akcí a potřeb školy.

Září

3. 9.     Slavnostní zahájení školního roku ve spolupráci s Obcí Přísnotice

11. 9.    Pedagogická rada

11. 9.    Rodičovské schůzky

21. 9.    Fotografování

Říjen

11. 10.   Parkour Brno

12. 10   Zetor Brno - ŠD

23. 10.  Sběr starého papíru - školní dvůr

28. 10.  Vítání občánků do života /Obec Přísnotice/

Listopad

1. 11.     Tvoření z keramiky

6. 11.    Muzikohraní - tibetské misky

13. 11.    Ředitelské volno - školení pedagogů

15. 11.   Staleté kořeny (vzdělávací program pro 4. a 5. ročník)

15. 11.   Pedagogická rada

26. 11.  Divadélko pro školy v ZŠ - Devatero pohádek

27. 11.   Hovorové hodiny

Tvoření z keramiky

Příprava na rozsvěcování vánočního stromu


Prosinec

1. 12.     Rozsvěcení vánočního stromu

14. 12.   Vánoční výstava s dílničkou pro děti v zahradnické škole v Rajhradě

17. 12.   Bruslení s Kometou

18. 12.   Zkus to zdravě - projektový den

20. 12.  Muzikoterapie s drumbeny

21. 12.   Vánoční besídky ve třídách (dopoledne, jen pro děti)

Leden

24. 1.   Pedagogocká rada

14. - 18. 1.   Zimní škola v přírodě

Příprava dětského maškarního plesu

Únor

7. 2.   Čert a Káča - divadelní představení v LD v Žabčicích

Maškarní ples

Divadlo Radost

Březen

Návštěva knihovny

Matematický klokan

Noc s Andersenem

Recitační soutěž ÚMS Židlochovice

Jeden svět - festival dokumentárních filmů o lidských právech

Duben

Návštěva předškoláků v ZŠ

Den Země

Sběr starého papíru

11. 4.     Středisko ekologické výchovy Hlídka

23. 4.   Pedagogická rada

25. 4    Zápis do 1. ročníku

29. 4.   Hovorové hodiny

Projektový den ke Dni Země

Zápis předškoláků do 1. ročníku

Pálení čarodějnic (ve spolupráci s Klubem Lhéta)

Květen


5. 5.   Akademie mateřské a základní školy

Přebor ZŠ a MŠ v lehké atletice

22. 5.  Fotografování tříd

27. 5.   Bruno - vzdělávací program Hvězdy nás baví

Červen

Den dětí

 T - mobile olympijský běh

Rozloučení s páťáky - zábavné odpoledne

20. 6.   Pedagogická rada

Předání vysvědčení žákům 5. ročníku

Pasování na předškoláků na školáky

Vysvědčení