Příměstský tábor

Termíny: 8. - 12. července, 15. - 19. července 2019

Cena s využitím dotačního fondu OPZL: 300 Kč (pro děti ve věku 6 - 12 let, navštěvující první stupeň ZŠ, rodiče hradí pouze stravu, je nutné splnit dotační podmínky)

Plná cena: 900 Kč (bez dotace)

V ceně je oběd, pitný režim, kvalifikovaný dozor, sportovní a doplňkové potřeby, program

K využití dotace OPLZ Prorodinná politika je třeba každému dítěti (každému sourozenci zvlášť) písemně doložit, že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:

  • Jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost
  • V případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni do procesu vzdělávání či rekvalifikace

 Případné dotazy budou zodpovězeny na mailu zsprisnotice@skolniweb.cz.

Přihlášky je nutné doručit na adresu ZŠ Přísnotice, Za Kostelem 2, 664 63 Přísnotice.

Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity jednotlivých turnusů.

DOKUMENTY, KTERÉ JE POTŘEBA ODEVZDAT PRO KAŽDÉ DÍTĚ:

Přihláška tábor, přihláška projekt, přihláška stravování, potvrzení o zaměstnání (studiu, evidenci na UP, ...). Ve škole zůstává přihláška na tábor a ke stravování, ostatní dokumenty se odevzdávají na Ministerstvo práce, proto prosíme o pečlivé vyplňování.