Rok ve školce


Ohlédnutí za podzimem

Letošní školní rok jsme zahájili v pondělí 2.9.2019. První dva týdny byly náročnější z důvodu adaptace nových, ale i stávajících dětí. Přeci jen dva měsíce prázdnin jsou dlouhá doba a je třeba si na některé věci opět zvyknout. Hned druhý týden nám začal plavecký výcvik v Blučině, kam jezdili všichni předškoláci, i většina středňáků. Již druhým rokem jsme uspořádali "Zahradní party pro rodiče", která se konala 18.9.2019. Jednalo se o neformální akci pořádanou pro seznámení nových i stávajících rodičů navzájem. Na tuto akci jsme ve školce upekli muffiny, rodiče pak přinesli každý něco dobrého. Již tradičně nás navštívilo divadélko Rolničky - s představením "Jak Krtek zachránil les". Letos poprvé jsme s některými dětmi secvičili taneček "Červený šátečku", se kterým jsme s dětmi v krojích vystoupili pod májou na návsi. V rámci výtvarných aktivit za námi přijela keramická dílna, ve které si děti výtvarně dozdobily každé svůj malý hrníček. Nechybělo ani dlabání dýní.

Říjen jsme začali pečením tradičních hodových koláčů - každé dítě si nazdobilo část koláče, kterou si po upečení odneslo domů. Další aktivitou byla výroba smoothie. Letos se nám sešlo opravdu mnoho různého ovoce, takže jsme vyráběli hned několikrát. Tuto aktivitu jsme spojili s tématem ovoce a zelenina. Ve školce proběhl také pyžamový den, kdy jsme hráli spoustu her, ale také jsme například zkusili masáže speciálními míčky. Na konci měsíce jsme navštívili tradičně místní knihovnu - paní knihovnice děti seznámila s dětskými knihami i s tím, jak se k nim správně chovat. V průběhu obou dvou měsíců jsme trávili také spoustu času na zahradě, nebo v lese, kde jsme poznávali stromy, rostliny i zvířata.

Hned na začátku listopadu proběhly individuální konzultační hodiny. Přivítali jsme paní ředitelku v "Křesle pro hosta". V průběhu celého listopadu jsme již pilně nacvičovali na vánoční besídku i rozsvěcení vánočního stromu. Více jsme se začali věnovat "Opičím drahám" a výrobě kulis k představení. Proběhl i "Dušičkový rej" , během nějž se celá školka ponořila do čar a kouzel. V listopadu nás ještě čeká interaktivní představení divadla Polárka v Brně, kam se společně s první třídou vydáme autobusem. A dne 30.11.2019 se uskuteční rozsvěcení vánočního stromu na návsi, kterým zakončíme náš podzimní blok a vrhneme se na ten zimní.

V průběhu celého podzimu probíhal každé pondělí logopedický kroužek Chameleon, který navštěvovala většina předškoláků i středňáků.

V podzimním bloku jsme se společně seznámili s tématy: Naše školka, Barevný podzim, Hody, Naše vesnice, Česká republika, V zahradě a na poli, Svatý Martin, Co děláme celý den, Počasí a oblečení.


Listopad v naší školce

Návštěva hřbitova na dušičky, logokroužek, relaxační chvilka, dramatická chvilka - co děláme celý den, dušičkový rej, malování na obličej, výroba kulis k vánoční besídce, procházka do lesa, volná hra - stavba z kostek

Opičí dráha


Křeslo pro hosta - paní ředitelka

V tomto školním roce jsme zařadili novou "aktivitu" , a tou je křeslo pro hosta. Jedná se vždy o cca 30-45 minut po svačince, kdy se za námi přijde do školky podívat někdo významný, se zajímavým povoláním, koníčkem,..a děti mu pokládají předem připravené otázky. Jako prvního hosta jsme si vybrali naši paní ředitelku, Mgr. Janu Bystrzonovskou.


Návštěva knihovny v Přísnoticích


U nás ve školce

(Procházka do lesa kolem Lhéty, plavecký výcvik, volná hra, plnění úkolů se Sokolem, logokroužek Chameleon)

Výroba smoothie


Pyžamový den 


Pečení hodových koláčů

Další z již tradičních akcí u nás ve školce - pečení hodových koláčů. Paní kuchařka nám připraví těsto, vytvaruje koláče na plech, paní učitelky rozdělí tvarohem na jednotlivé trojúhelníčky a děti dozdobují marmeládou, povidly, mandlemi a rozinkami. Každý si pak domů odnese svůj nazdobený kousek.


Ukázka kroje


Nácvik na hody pod májou na návsi


Pečení muffinů na zahradní slavnost


Procházka do lesa


Divadélko Rolničky

Již tradičně nás navštívilo oblíbené divadélko Rolničky, tentokrát s pohádkou "Jak Krtek zachránil les". Dětem se představení moc líbilo, a tak jsme se rozhodli, že nás v druhém pololetí navštíví znovu.


Opičí dráha

Stejně jako loni jsme si vyhradili každou středu pro pohybové aktivity - opičí dráhy. Tady je ukázka z té první.


Malování na keramiku

V rámci dopoledního programu nás ve školce navštívila keramická dílnička. Přivezli krásné hrníčky, které si děti pomalovaly svými vlastními motivy a obrázky. Tyto hrníčky pak zůstanou ve školce na pitný režim. 

První dny ve školce

První dny ve školce jsme se věnovali především seznámení s prostředím, adaptaci nových dětí a seznámení mezi sebou navzájem. Děti se naučily své značky, zapamatovaly místo u stolečku i v ložnici. Hrály jsme s dětmi spoustu her na opakování jmen, naučily se pár pravidel, říkadla s pohybem a tanečky. Hráli jsme si s hračkami, slavili narozeniny, učili se hodový taneček "Červený šátečku".