Školní družina


ROZPIS KROUŽKŮ

Pondělí

Spec. pedagog                  13:30 - 16:30

Malý badatel 4. - 5. roč.     13:30 - 14:30

Pohybový kroužek             13:30 - 14:30


Úterý

Malý badatel 1. - 3. roč.      13:30 - 14:30


Středa

Taneční kroužek                13:30 - 14:30Čtvrtek

Dramatický kroužek          13:30 - 14:30

Výtvarný kroužek              13:30 - 15:30


Pátek

Vycházky školní družiny   13:30 - 16:00

Vycházky

Každý pátek bude školní družina chodit na tematické vycházky. Odchod od školy ve 14 hod, návrat před 16 hod. Doporučujeme, aby děli měly vhodné oblečení a obuv.

Plán vycházek - může se v průběhu roku měnit podle vzdělávacích potřeb školní družiny a vnějších podmínek.

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen


Provoz školní družiny

Ranní družina: 6:40 - 7:40.

Odpolední družina: od konce vyučování do 16:00