Školní jídelna


Školní stravování

Je to služba dotovaná a organizovaná státem a stát proto pro ni stanovuje přesná pravidla. Nejdůležitější legislativa, kterou se řídíme: školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláška č. 107/2005 o školním stravování. Právě vyhláška o školním stravování stanovuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka (tzv. spotřební koš), a tu musí jídelna dodržovat. Při tvorbě jídelníčku se řídíme Nutričním doporučením Ministerstva zdravotnictví. V naší školní jídelně se na dodržování spotřebního koše důsledně dbá.

Podrobnější informace o školním stravování najdete v tomto článku: https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1152


Odhlašování dětí ze stravování

Odhlásit dítě ze stravování lze pouze den předem, a to formou SMS do 14 hod na tel. čísle: 777 720 688. V případě náhlého onemocnění nebo jiné nepředvídatelné absence si můžete jídlo vyzvednout do jídlonosiče, a to vždy od 12:15 do 12:45 hod.

                                        Jídelníček

Ke každému jídlu je vždy k dispozici neslazený nápoj

Ovoce a zelenina dle nabídky

Změny v jídelníčku vyhrazeny


Ceny stravného a platby      

Ceny stravného MŠ:

Strávníci 3 - 6 let                  Strávníci 7 - 8 let

Přesnídávka: 7 Kč                  Přesnídávka: 8 Kč

Oběd: 20 Kč                           Oběd: 24 Kč

Svačina: 7 Kč                         Svačina: 8 Kč


Ceny stravného ZŠ:

Strávníci 7 - 10 let                Strávníci 11 - 14 let

Oběd: 24 Kč                          Oběd: 27 Kč


Zaměstnanci

Oběd: 27 Kč

Výše měsíčních záloh

Mateřská škola - celodenní provoz (strava+školné)

Děti 3 - 5 let: 1 034 Kč          

Mateřská škola - předškoláci (pouze strava)

Děti 5 - 8 let: 714 Kč


Základní škola (strava+školní družina)

Žáci 7 - 10 let: 604 Kč             Žáci 11 - 14 let: 667 Kč


Platí se vždy do 25. předchozího měsíce (např. do 25. září se platí na měsíc říjen)