Tereza Cirhanová

Vzdělání pro výkon povolání

2018   Předškolní a mimoškolní pedagogika


Cerfifikáty:

2014 Pedagogika pro pedagogy volného času


Semináře:

2018   Základy sebepoznání - osobnost, týmovost, spolupráce

2018   Řešení mimořádných situací ve školských zařízeních

2018   Inkluzivní vzdělávání v praxi

2017   Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

2017   Jak používat drumben, multifunkční didaktickou pomůcku

2017  Právní minimum pro pedagogy

2017   Školní zralost a zápis do školy

2016   Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání