Základní škola


Přerušení činnosti školní družiny - pololetní a jarní prázdninyŘeditelské volno 29. a 30. červnaKontrola školní jídelny Krajskou hygienickou stanicí

Dne 13. 11. přijela na namátkovou kontrolu KHS. Mimo jiné byly hodnoceny jídelníčky. Protokol z kontroly je k dispozici:


Seznamy pomůcek na nový školní rok