Zaměstnanci

Záleží nám na Vašich dětech...

Pedagogický sbor:

Mgr. Jana Bystrzonovská, ředitelka, třídní učitelka 1. a 2. ročníku

Mgr. Eva Holubářová, zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Jana Maršálková, třídní učitelka 4. a 5. ročníku

Mgr. Adéla Galleová, učitelka

Eva Šmerdová, asistent pedagoga

Mgr. Šárka Raabová, speciální pedagog

Jana Vodičková, vychovatelka školní družiny

Tereza Cirhanová, učitelka mateřské školy

Martina Klementová, učitelka mateřské školy

Správní zaměstnanci

Zlata Langová, vedoucí školní jídelny

Alena Fialová, kuchařka

Zlata Herzánová, pomocná kuchařka

Zdeňka Mahovská, školnice

Marie Svobodová, uklízečka