Zaměstnanci

Záleží nám na Vašich dětech...

Pedagogický sbor:

Mgr. Jana Bystrzonovská, ředitelka, třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Eva Holubářová, zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 1. a 3. ročníku

Ing. Jana Štěpánová, třídní učitelka 4. a 5. ročníku

Mgr. Lýdie Vlachová, učitelka

Mgr. Šárka Raabová, speciální pedagog

Jana Vodičková, vychovatelka školní družiny

Tereza Cirhanová, učitelka mateřské školy

Martina Klementová, učitelka mateřské školy

Eva Šmerdová, asistent pedagoga

Petra Valášková, asistent pedagoga

Anna Slaná, školní asistent ZŠ

Jana Švecová, školní asistent MŠ

Správní zaměstnanci

Jana Vodičková, vedoucí školní jídelny

Alena Fialová, kuchařka

Zlata Herzánová, pomocná kuchařka

Zdeňka Mahovská, školnice

Marie Svobodová, uklízečka